$(“body”).append(“

Software na kontrolu nákladů

”);