$(“body”).append(“

Software pro správu nemovitostí

”);