$(“body”).append(“

Software pro veřejné hospodářství

”);