$(“body”).append(“

Software na zpracování textu (NLP)

”);