$(“body”).append(“

Software pro webovou analytiku

”);